Doorfietsroute Kop van NH

Deze pagina bevat algemene informatie over de doorfietsroutes in de Kop van NH.
Hieronder kun je kiezen voor de trajecten per wegbeheerder:

Kijk hieronder voor de routes in de diverse gemeentes:

Wat zijn doorfietsroutes?

  • Ze verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden.
  • Er is voldoende ruimte voor alle typen fietsen (gewone fietsen en ook snelle elektrische) en is zo ontworpen dat je ongestoord kunt doorfietsen.
  • Ze hebben een comfortabele ondergrond en zijn extra breed.
  • Om ongestoord te kunnen doorfietsen liggen ze bij voorkeur niet langs drukke autowegen en hebben de fietsers voorrang op het kruisende verkeer.
  • Ze zijn klimaatbestendig en goed ingepast in het landschap. In de praktijk gaat het om het koppelen van bestaande (goede) fietspaden aan rustige straten door stad en land.
fietsfilevrij

Kaart Den Burg - Geestmerambacht

Documenten

pdf ⋅ 12 MB

Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027

Download

pdf ⋅ 554 KB

Bijlage Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027

Download

pdf ⋅ 5 MB

21-10-2021 Conceptrapportage Uitwerking Doorfietsroutes regio Alkmaar

Download


Kijk hieronder voor de routes in de andere gemeentes:


pdf ⋅ 23 MB

Regionaal Toekomstbeeld Fiets 2021

Download