Websites fiets

Hieronder kunt u interessante websites vinden van organisaties, die betrokken zijn bij (fiets-)verkeersveiligheid.

Op het Platform Veilig Fietsen vind je in dossiervorm kennis rond onderwerpen waarmee we samen stappen kunnen zetten om het voor de fietser veiliger te maken in Nederland. Van educatie- en promotiemateriaal om het gedrag van verkeersdeelnemers te verbeteren tot richtlijnen en onderzoeken om onze wegen, paden en omgeving zo verkeersveilig mogelijk in te richten.

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. Doelstelling is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Veilig Verkeer Nederland werkt al 90 jaar aan verkeersveiligheid in Nederland. VVN zorgt ervoor dat mensen zich bewust zijn van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is en dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een veiliger verkeer.

SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Op hun site staan tientallen factsheets over onderwerpen zoals

  • Fietshelmen
  • Fietsslachtoffers
  • Brom- en snorfiets
  • Duurzaam Veiig
  • Dodehoekongevallen
  • Duurzaam Veilig principes en -uitgangspunten
  • etc.

De onderwerpen staan overzichtelijk op alfabet gesorteerd.