Nationaal Toekomstbeeld Fiets

De provincie Noord-Holland werkt vanaf 2021 samen met gemeenten uit de Kop van Noord-Holland aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) voor 2040.

Vanwege de groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is in deze regio aandacht voor

  • het goed verbinden van woon-, werk-, recreatie- en onderwijslocaties;
  • doorfietsen op langere afstand waardoor stad en regio goed verbonden zijn;
  • overbruggen van barrières die doorfietsen onmogelijk maken;
  • extra fietsenstallingen in de stad en bij ov-knooppunten;
  • de verkeersveiligheid voor fietsers.

De provincies en vervoerregio schatten vooralsnog in dat het tot 2027 gaat om het verbeteren van 2.000 kilometer bestaande fietspaden, het aanleggen van 450 kilometer nieuwe fietspaden en 125.000 nieuwe stallingsplaatsen voor de fiets.

Regionale plannen

pdf ⋅ 203 KB

Doorfietsroutes Kop van NH

Download

pdf ⋅ 166 KB

Den-Helder fietsparkeren

Download