Gemeente Den Helder

Fietsvisie Den Helder

Uit het voorwoord:

“Den Helder bloeit verder door, tot een gemeente waar het goed werken, wonen en recreëren is. Een aantrekkelijk en veilig fietsklimaat hoort bij een moderne stad en een fijne woonomgeving. De fiets is een duurzaam, handig en gezond vervoersmiddel. Fietsen is populair en de ontwikkelingen gaan in een stroomversnelling. Dat biedt kansen voor nieuw beleid. De wens van de gemeenteraad om de beste fietsstad van Nederland te worden, past helemaal in deze tijd en vraagt om een goed doordacht plan om deze ambitie waar te maken. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan deze fietsvisie en het
daarbij behorende uitvoeringsplan, waar niet alleen oog is voor de positie van de fiets in de binnenstad maar natuurlijk ook voor het fietsklimaat in de wijken en Julianadorp en Huisduinen.”

Hieronder kunt u de visie downloaden:

pdf ⋅ 1 MB

Fietsvisie Den Helder 2020

Download

Hieronder de fietsvisie in beelden en het uitvoeringsplan:

pdf ⋅ 1.006 KB

Infograhic uitvoeringsplan fietsvisie

Download

pdf ⋅ 71 KB

Uitvoeringsplan Fiets Den Helder

Download