Jaaroverzicht 2022

Op de regionale jaarvergadering van afdeling Den Helder, Noordkop en Texel presenteerden de afdelingen de successen, pijnpunten uit 2022 en de plannen voor 2023.

Hieronder een samenvatting van de afdeling Den Helder.

Reconstuctie wegen

De afdeling is blij met de reconstructie van wegen met brede fietsstroken, de van Heemskerckstraat en Sportlaan.
Ook over de oversteek van het nieuwe fietspad over de Duinweg. Het is wel jammer, dat fietsers niet op alle oversteken voorrang hebben, zoals in Zoetermeer.

Fietsers in voorrang op rotondes

Helaas is er in de vorige gemeentelijke bestuursperiode nog geen start gemaakt met de aanpak van de rotondes waarin op 12 van de 13 fietsers voorrang gaan krijgen. De Vijfsprong, de dertiende, blijft op ons verlanglijstje staan. Misschien is er een goedkopere oplossing.

Contact met gemeente

De afdeling had een gesprek met nieuwe Wethouder Tessa Augustijn en haar ambtenaren verkeer.
Een constructief en prettig gesprek waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Uitstel door doorfietsroute door kleine veranderingen in het ontwerp. In februari/maart aanvraag subsidie bij Provincie en in het najaar start aanpak.
  • Samen een fietstocht te maken om de t-splitsingen te bekijken waar nu het afslaande verkeer voorrang heeft zoals: Fabrieksgracht/Ruijghweg, Kanaalweg/Koningsplein, van Heemskerkstraat/Willem Barendzstraat, Westgracht/Beatrixstraat, Schoterweg/Kievietstraat.
  • Samen een stad bezoeken die al de meest fietsvriendelijke stad van Nederland is geweest zoals b.v. Veenendaal, om hun aanpak en begroting te bekijken.

Hieronder het tracé van de doorfietsroute Den Helder-Noorderhaven-Noordhollands kanaal.

Tracé DH

Pijnpunt: Kooybrug

Rijkswaterstaat doet geen enkele toezegging om op de brug voor langzaam verkeer en fietsstrook te maken. In het plan blijft de gevaarlijk situatie voor alle fietsers bestaan, vanwege de hoge snelheden. En dat op een schoolroute en waar recreanten graag een rondje in de Anna Paulowna Polder fietsen.
Tijdens de jaarvergadering heeft een aanwezige een voorstel voor een veiligere route ingediend.

Plannen 2022

Verzoek aan het College om geld beschikbaar te stellen om kleine problemen in 2023 te kunnen aanpakken, waarin de leden van de fietsersbond inspraak in hebben.
Dat zou b.v. kunnen zijn:

  • Fietsstrook op de T-kruising Zandkreekweg/Marsdiepstraat/Texelstroomlaan i.p.v. een uitvoegstrook voor auto’s.
  • Zoveel mogelijk paaltjes en verkeersborden weghalen.
  • Aanpak vanaf de Breewijd oversteek via Middelzand – Vogelzand naar richting Ooghduijen fietsvriendelijk te maken.
  • Een voorsorteervak voor fietsers op de Janverfailleweg, zodat fietsers niet achter de stinkende auto’s moeten staan. Zie afbeelding hieronder.
voorsorteervak
Kooybrug