Verkeersveiligheid N9, N99 en N250

In 2021 heeft de provincie onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op deze wegen n.a.v. de vele ongevallen.

Hieronder de probleembeschrijving en een rapport met aanbevelingen en mogelijke oplossingen.

pdf ⋅ 4 MB

Onderzoek – probleemanalyse

Download

pdf ⋅ 8 MB

Eindrapportage

Download