Vergaderingen 2021

Den Helder is een onderafdeling van Fietsersbond afdeling Noordkop.
Deze afdeling is – behalve in Den Helder – werkzaam in Hollands Kroon, Schagen en op Texel,

Vergaderstukken staan lager op deze pagina

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Vergadering 7-9-2021

  • Locatie: Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder
  • Tijd: 19:30-21:30 uur
  • Aan- | afmelden is noodzakelijk – zie formulier hierboven
Agenda Agenda 7-9-2021 (versie 2-9-2021)
Verslag Geen
Bijlagen: 3. Webpagina Fietsersbond: Verschil afdeling en onderafdeling
3.1. Inventarisatie fietsknelpunten – zie onze webpagina
3.1. Samenvatting fietsknelpunten Den Helder
3.7. Programmawensen gemeenteraadsverkiezingen 2022 Den Helder
3.8. Website verkiezing fietsstad 2022
4.1. Rotondes Den Helder – zie onze webpagina
4.2.1. Den Helder Nationaal Toekomstbeeld Fiets – zie onze webpagina
4.3. CROW Discussiestuk fietspad van de toekomst

Vergadering 10-11-2021

  • Locatie: Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder
  • Tijd: 19:30-21:30 uur
  • Aan-/afmelden is noodzakelijk – zie formulier hierboven
Agenda 10-11-2021 (versie 5-11-2021)
Verslag 7-9-2021
Bijlagen: 3.1. Verslag overleg 29-10-2021 met verkeersambtenaren
3.3. Aanvullingen Peter Bakker met opmerkingen Charles van der Mark
3.3. Diverse inventarisaties fietsknelpunten met locaties Google Maps
3.3. Inventarisatie fietsknelpunten 2019 FB en VVN